688 97 10 20
(English) 699 37 19 31 info@portsexperience.com

Avís legal

D’acord amb l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini portsexperience.com pertanyen a Joan Ramírez Rullo, amb domicili al carrer Nova Estació, 21 de Tortosa (43500), amb NIF 40922821W i correu electrònic info@portsexperience.com

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

L’usuari d’aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. El titular de la plana web no es responsabilitza dels errors o omissions que puguin afectar els seus continguts. Els continguts tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l’acceptació d’un contracte. El titular de la plana web no podrà ser considerat responsable de cap dany derivat de la utilització d’aquesta plana web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s’hi facilita.

El titular de la plana web declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals s’hi pugui accedir per mitjà d’enllaços des d’aquesta plana web. La funció dels enllaços introduïts a la plana web és la d’informar sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre el tema tractat a la plana d’origen i no suposa cap suggeriment o invitació a l’usuari a visitar les planes web de destí. El titular de la plana web no és responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços que no són controlats ni verificats.

PROTECCIÓ DE DADES

En compliment de l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el titular de la plana web informa que les dades personals recollides des d’aquesta plana web no seran enregistrades a cap fitxer ni seran objecte de cap classe de tractament, sinó que seran utilitzades únicament per atendre les sol·licituds d’informació de les persones que s’adrecin a Ports Experience per aquest mitjà. Únicament s’incorporaran als fitxers de Ports Experience amb el consentiment previ dels interessats i en cap cas seran cedides a tercers sense aquest consentiment previ.

© 2018 Ports Experience │ GC-4914