Banys de Bosc

 

 

“Comunicar-se amb la natura a través dels sentits”

 

 

 

Es tracta d’una tècnica ancestral que s’ha desenvolupat en totes les cultures antigues. Des de fa dècades el govern japonès protegeix espais singulars en els boscos perquè els ciutadans puguin practicar el Shinrin Yoku, tal com ells l’anomenen. És curiós veure com les pròpies empreses desplacen a grups dels seus directius / executius per a realitzar aquesta pràctica que consideren altament beneficiosa per a la seva salut i rendiment laboral.

Aquesta tècnica s’ha convertit en un moviment en occident, amb dos objectius clars: la protecció dels boscos madurs i la visita respectuosa als mateixos per beneficiar-se dels seus efectes terapèutics.

Es tracta de visitar espais naturals de gran qualitat ambiental i entrar en contacte amb les partícules volàtils dels seus arbres i plantes, capaços de reforçar les nostres defenses per lluitar contra tot tipus de malalties. El principal benefici és el reforç del nostre sistema immunològic, entre altres efectes fisiològics, psicològics i emocionals.

Els Banys de Bosc són el mitjà que utilitzem perquè visquis una experiència de connexió profunda i renovadora a través del programa de Walking Coach de Ports Experience.

A través d’aquesta activitat també pretenem conscienciar de la necessitat de protegir els boscos madurs i els seus ecosistemes. La vida en aquest planeta depèn de la continuïtat d’aquests santuaris de la natura.

 

(Video publicat per efeverde.com)